Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MAGDA_MACIOŁEK_19_01_2011

Definitions:
keen on , make an effort, be proud of sth learning , do research into sth, sloth, recently, depend on sb / sth, to be freelance quiz builder , death rate results , significant, claim, make room for sb, complain about sth, contribute to sth results , according to, be deprived of sth distant learning , to damage, passionate about, make money , different from, achieve, achievement, succeed in sth, work out , impose sth on sb, do sb a kindness/ good turm, modest about sth, to become redundant learning , grind, genuine, leading, insist on doing sth, meet tight deadlines, plant, suffer from sth, make fuss about sth, resign from, prediction, consist of sth, make a noise, introduce new laws, shift work, building site,

Answers:
wiodący, robić hałas, być czegoś pozbawionym, charówka, śmietelność save time , wyświadczyć komuś przysługę, przyczynić się do czegoś, skarżyć się, skałdać reklamację, robić pieniądze, zostać zwolnionym, być dumnym z czegoś, skromny na jakiś temat, plac budowy, robić badania naukowe nad czymś web tool , przewidywanie przyszłości interactive learning , odnieść sukces, udać się, składać się z czegoś, zależeć od kogoś /czegoś, uszkodzić coś, mieć bardzo krótkie terminy na wykonanie zadania, być wolnym strzelcem, pracować na zlecenia, różny od, prawdziwy, twierdzić, zakład produkcyjny, wprowadzać, ustanawiać nowe prawa, zrezygnować z czegoś, osiągnięcie generate answer keys , nalegać na zrobienie czegoś, zrobić komuś miejsce, znaczący, lubiący coś lub kogoś, ostatnio, cierpieć na coś, praca na zmiany help students assimilate material , podjąć wysiłek, robić dużo szumu, zamieszania na jakiś temat, według kogoś / jakiegoś źródła, pełen pasji na jakiś temat, narzucić coś komuś, osiągnąć coś, leń, leniwiec, robić ćwiczenia fizyczne,