Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


TURKISH NUMBERS

Sayıları doğru yazılarla birleştirmelisiniz.

Definitions:
100, 14, 17, 89, 57, 1500, 62 create online activities , 10.000, 500, 77, 1111, 39, 333, 1, 31, 15, 164, 166, 657, 40, 19, 63, 1999, 532, 1983, 10, 99, 111, 4507, 33, 1923, 59, 1.000.000, 722, 1000 , 51, 16 interactive learning , 56, 61, 666, 12, 18, 13 results , 11 distant learning , 18, 112, 100.000 class page , 1789,

Answers:
on iki computer assisted language learning , on bir, altı yüz altmış altı, beş yüz otuz iki, otuz dokuz, on yedi, elli yedi, bin dokuz yüz seksen üç, bin dokuz yüz doksan dokuz, bin dokuz tüz yirmi üç, doksan dokuz, on altı, kırk, yüz bin improve results , yüz altmış dört, on bin, bir, elli dokuz, elli altı, seksen dokuz, elli bir, altı yüz elli yedi, on, dört bin beş yüz yedi, on üç, altmış bir short answer questions , altmış üç, yüz quiz generator , bin yedi yüz seksen dokuz, yedi yüz yirmi iki, yüz on bir, bin, altmış iki, beş yüz, otuz üç, bir milyon, otuz bir educational activities , yetmiş yedi, yüz on iki, on sekiz, yüz altmış altı interactive learning , on sekiz english , üç yüz otuz üç, on dört, on beş class web page , on dokuz, bin yüz on bir, bin beş yüz,