Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


TURKISH NUMBERS

Sayıları doğru yazılarla birleştirmelisiniz.

Definitions:
56, 14, 500 distant learning , 722, 13, 57, 18, 666 ESL , 333, 112, 1, 166, 11, 1111, 89, 1983 invite students , 1000 , 1789, 164, 31, 1999, 40 build your own quiz , 532, 99, 62, 17, 15, 39, 59, 657, 4507, 51, 10.000, 100, 63, 100.000 class page , 19, 18, 1500, 10, 77, 16, 1.000.000, 111 ESL , 12stimulate your students , 1923, 33, 61,

Answers:
on, on iki, dört bin beş yüz yedi create online tests , altmış bir, bin yedi yüz seksen dokuz, yedi yüz yirmi iki, bin yüz on bir, doksan dokuz, üç yüz otuz üç, bin dokuz yüz seksen üç, on sekiz online education , beş yüz otuz iki, yüz on iki dynamic quiz , on altı, yüz, otuz dokuz, elli bir, beş yüz, seksen dokuz, on dört, on beş, on dokuz, yetmiş yedi, elli altı, bin dokuz yüz doksan dokuz, otuz bir, bir, bin beş yüz, on sekiz, yüz altmış altı, altı yüz altmış altı, altı yüz elli yedi online quizzes , yüz altmış dört, on bir, otuz üç, altmış üç, bin, on üç, yüz on bir, elli dokuz quiz generator , on yedi, bir milyon, altmış iki, on bin, elli yedi, yüz bin, kırk, bin dokuz tüz yirmi üç,