Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Prepositions in phrases 2 (OWS Int 71)

Do the crossword.

Crossword hints:
___ to - dostęp do, in ___ - z wyprzedzeniem, ___ of - zaaprobować, on ___ - na pokładzie, take ___ of sth/sb - zaopiekować się kimś/czymś, by ___ - przypadkiem, in ___ of sth - odpowiedzialny za coś, ___ with sth/sb - poradziś sobie z czymś/kimś, ___ on - zależeć od, at the ___ - pod koniec (np. filmu), at ___ - z początku, in ___ - ogólnie, in a ___ - w pośpiechu, ___ on (doing sth) - nalegać na (zrobienie czegoś), ___ in sth - zaangażowany (w coś), at ___ - przynajmniej, make the ___ of sth - maksymalnie coś wykorzystać, in ___ - publicznie, on ___ - celowo, get ___ of sth - pozbyć się czegoś,

Crossword words:
BOARD, MOST, RID, PUBLIC, GENERAL, PURPOSE, CHARGE, LEAST, DEPEND, INSIST, CHANCE, HURRY, ADVANCE, END, APPROVE, FIRST, ACCESS, CARE, INVOLVED,