Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Prepositions in phrases 1 (OWS Int 71)

Match the phrases and their translations.

Definitions:
at the end, in charge of, in the end, in public quiz generator , insist on (doing) sth online education , get rid of sth, capable of (doing) sth, by chance, in a hurry, take care of sb/sth, on purpose prepare quiz , at least, approve of print quizzes , care about sb/sth, depend on, access to, on board, involved in sth, in advance, at first, cope with sth/sb, in general, make the most of sth,

Answers:
dbać o kogoś/coś, nalegać na (zrobienie czegoś), w pośpiechu, zależeć od, odpowiedzialny za prepare quiz , pozbyć się czegoś, poradziś sobie z czymś/kimś, przypadkiem, z początku, celowo, zaaprobować, publicznie, potrafić coś (zrobić), dostęp do, zaopiekować się kimś/czymś, pod koniec (np. filmu)web page, przynajmniej, zaangażowany (w coś), maksymalnie coś wykorzystać, w końcu, na pokładzie, z wyprzedzeniem, ogólnie computer assisted language learning ,