Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ssss

Crossword hints:
Označava geografsku pripadnost u e-mail adresi, Mreže prema arhitekturi, Kako se naziva mail za slanje datoteke velike veličine?, Kako se naziva mreža svih mreža?, Koje je drugo ime za junk mail?, Kratica za davatelja interneta?, Kako se zove prostor na disku na koji se privremeno smještaju poruku upućene nekom korisniku?, Čime se mjeri brzina prijenosa podataka?, Kako se naziva dio interneta koje mogu pristupiti vanjski suradnici?, Koji je protokol za slanje poruka?, Prijenos tekstualnih poruka putem komunikacijskih mreža naziva se?, Servis za razmjenjivanje elektroničke pošte ili je namjenjen korisnicima koji svoju poštu ne mogu ili ne žele primiti na svojim računalima naziva se?, Dva ili više povezanih računala čine?, Koja je kratica za lokalnu računalnu mrežu?,

Crossword words:
BITOVAUSEKUNDI, ELEKTRONIČKAPOŠTA, PEERTOPEER, LAN, POŠTANSKISANDUČIĆ, SMPT, INTERNET, SPAM, ISP, JUMBOMAIL, GLAVNADOMENA, WEBPOŠTA, EKSTRANET,