Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Rebus

Crossword hints:
Apartenență a unei persoane la o anumită națiune, Acțiune reciprocă (dintre obiecte sau fenomene), Cinste, corectitudine, Sentiment de simpatie, de stimă, de respect, de atașament reciproc care leagă două persoane, Raționament, dovadă adusă în sprijinul unei afirmații, Stare de însuflețire puternică; avânt, înflăcărare; pasiune, Mod specific de exprimare a sentimentelor, a gândurilor, Lipsă de prefăcătorie sau de viclenie; franchețe, loialitate, Îngăduitor, indulgent, Sentiment de mânie provocat de o nedreptate, Perseverență, răbdare, stăruință, Totalitatea bunurilor care se află în posesia cuiva, Stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele,

Crossword words:
EGALITATE, SINCERITATE, NATIONALITATE, ENTUZIASM, ONESTITATE, AVERE, ARGUMENTE, INTERACTIUNE, REVOLTA, TOLERANTA, PRIETENIE, TENACITATE,