Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


1 DF. Treća pisana provjera znanja: Prodajni razgovor

Crossword hints:
Svjesno prodavačevo utjecanje na vlastito ponašanje čini:, Temeljna je svrha u ovoj fazi u kupca _______ _______ __ ________ ponuđena proizvoda., Sa kojih šest riječi počinju otvorena pitanja?, Priprema, uspostavljanje kontakta s kupcem, definrianje kupčevih potreba, prezentacija ponuda, rješavanje prigovora kupaca, zaključivanje prodajnog razgovora i rješavanje reklamacija čine:, Riječima, glasom, govorom tijela-prilikom prezentacije proizvoda ostavnjamo ___________ __ __________ na različite načine., 120-400 cm namijenjeno za poslovne odnose, Kupac je uvijek u pravu je kakvo pravilo?, Postoje dva načina slušanja a to su:, Prodavač koji se stalno brine o kupčevim potreama i ne propušta priliku čini _________ ____________., Zbiva se u interakciji s kupcem, ostvaruju se odnosi važni za ishod procesa osobne prodaje., Potvrda da je kupac zadovoljan uslugom i kupljenim proizvodima jest gotov ponovni povratak u prodavaonicu. Takav kupac postaje ______ _________., Važno je kupcu pokazati kako imate razumijevanje za njegov tijek misli, da prihvaćate njegove zamisli., Nosilac prodajnog razgovora je ___________ koji izdravno i kreativno komunicira s jednim ili većim brojem kupaca., Pri reklamaciji _________ __________ ___________ ________ sluh za njegov problem, osjećaj da ćete se iskreno potruditi riješiti njegov problem., Kakva pitanja mogu biti?, Pozdravni pristup, osobni, zastojni, uslužni, robni i alnternativni pristup čine:, Prodavač treba pokazati d ase veseli kupčevom dolasku u prodavaonicu, glasno i jasno pozdravlja, oslovljava ga imenom predstavlja što?, _________ je prodavač znatiželjan., Držanje tijela, izraz lica, pokreti ruku, nazivaju se , U prvom kontaktu s kupcem prodavač mora ponajprije zadoviti njegovu __________________.,

Crossword words:
ŠESTPRISTUPAKUPCU, FAZEPRODAJNOGRAZGOVORA, MIMIKA, NAKLONOST, LOJALANKUPAC, OSOBNAPRODAJA, EFEKTZRCALA, STVORITIDOJAMOVRIJEDNOSTI, KUPACŽELIPOSTIĆISLJEDEĆE, DJELOTVORAN, OSNOVNOJEPRAVILO, PASIVNOIAKTIVNO, ZATVORENAIOTVORENA, TKOŠTOKADAGDJEKAKOZAŠTO, DOJAMNASUGOVORNIKA, DOPUNSKAPONUDA, PRODAVAČ, NAKLONOSTKUPCA, DRUŠTVENOPODRUČJE,