Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


4.EK ponavljanje 28.2.2017.

Crossword hints:
vrši se ispunjavanjem Upitnika za provođenje dubinske analize klijenata, minimum primanja koji mora ostati svakome klijentu nakon podmirenja obveza prema banci, a važan je kod izračuna kreditne sposobnosti, prvi korak prilikom ugovaranja oročenja, provjerava se na temelju kreditnog izvješća HROK-a, baza podataka u kojoj se nalaze svi relevantni podaci o klijentu, dokument koji sadrži skupinu podataka, a njegovim potpisivanjem plasira se kredit, dokument koji se uručuje klijentu, a u njemu se nalaze svi anuiteti koje je potrebno otplatiti i vremenski rok, novac koji banka daje klijentu, a on se obvezuje vratiti joj novac uvećan za kamatu, agencija kod koje su osigurani svi depoziti do 100.000EUR, vrsta oročene štednje kod koje postoji mogućnost odabira između kratkoročnosti i dugoročnosti te štednja s mogućnosti obnavljanja ili bez obnavljanja, sposobnost klijenta da u dogovorenim rokovima i iznosima podmiruje svoje kreditne obveze, djelatnik banke koji vrši individualno savjetovanje prilikom dobivanja kredita, ustanova u kojoj se provjerava kreditna zaduženost kljienta, štednja koja je najzanimljivija umirovljenicima jer se isplata kamata vrši na mjesečnoj/kvartalnoj... razini, širi pojam od kreditne sposobnosti koji sadrži sve informacije o poslovanju klijenta, obrazac koji ispunjava klijent koji želi uzeti kredit u banci,

Crossword words:
ZAHTJEVZAKREDIT, HROK, EGZISTENCIJALNIMINIMUM, KREDIT, DAB, IDENTIFIKACIJAKLIJENTA, KLASIČNAOROČENAŠTEDNJA, DUBINSKAANALIZAKLIJENTA, OSOBNIBANKAR, BONITET, OTPLATNIPLAN, UGOVOROKREDITU, KREDITNAZADUŽENOST, KREDITNASPOSOBNOST, PORTFELJKOMITENATA,