Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sile i gibanje

1. Ako je ukupna sila na tijelo nula, ono se
10 na 3, 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12,
2. U kojem je trenutku kod vertikalnog hitca brzina jednaka nuli?
10 na -3, 10 na -6, 10 na - 9, 10 na - 12,
3. Koja je mjerna jedinica za težinu tijela?
hvatištu , smjeru, mjernoj jedinici , iznosu ,
4. Višekratnik mjerne jedinice n (nano) iznosi
devet puta veću akceleraciju , tri puta manju akceleraciju, tri puta veću akceleraciju , devet puta manju akceleraciju ,
5. U kakvim sustavima vrijede Newtonovi zakoni?
ne giba, giba usporeno , giba ubrzano , giba jednoliko ,
6. Težina i sila teža razlikuju se u
50 km/h , 50 m/s online quizzes , 60 m/s , 60 km/h ,
7. Jednaka sila, tijelu tri puta veće mase, dat će
jednolikog pravocrtnog gibanja u vodoravnom smjeru , jednolikog ubrzanog gibanja pod kutem od 45 stupnjeva, jednolikog ubrzanog gibanja u okomitom smjeru, jednolikog pravocrtnog gibanja pod kutem od 45 stupnjeva,
8. Višekratnik mjerne jedinice T (tera) iznosi
kad tijelo padne na tlo, kad je v0-gt=0, kad je a=g, kad je v0=gt,
9. Kosi hitac složeno je gibanje koje se sastoji od:
Newtonovi zakoni vrijede u svim sustavima, u inercijskim ili Galilejevim koordinatnim sustavima grading , u kvantnoj mehanici, to su samo teorijski zakoni,