Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Krajobrazy wyżyn

Wykonaj polecenia

1. Wyżyna Lubelska to niemal bezleśna równina
wysokiej temperatury i dużych opadów deszczu, niskiej temperatury u dużych opadów deszczu, wysokiej temperatury i małych opadów deszczu,
2. Wyżyna Lubelska jest atrakcyjnym miejscem pod rozwój rolnictwa, gdyż: (więcej niż jedna odpowiedź)
bocianów, nietoperzy, kuropatw, bażantów,
3. Ojcowski Park Narodowy założono w :
TRUE, FALSE, ,
4. Węgiel może występować pod wieloma postaciami np.: (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)
less, granit, węgiel, wapień,
5. Podaj nazwę zabytku Krakowa: Krużgankowy dziedziniec jest charakterystyczny dla tej budowli.
grafit, diament, ropa naftowa,
6. Jakie środki zaradcze zastosowano na Wyżynie Śląskiej, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska: (więcej niż jedna odpowiedź)
TRUE, FALSE, ,
7. Podaj nazwę zabytku Krakowa: W tym budynku znajduje się ołtarza autorstwa Wita Stwosza.
FALSE, ,
8. Miejsce wypływu rzeki z podziemnych korytarzy to:
Lublin, , ,
9. Nad Doliną Prądnika góruje Zamek w Pieskowej Skale.
Zamość, , ,
10. W Roztoczańskim Parku Narodowym możemy oglądać: (więcej niż jedna odpowiedź)
Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska, Brama Krakowska,
11. Jestem przygotowany do pracy klasowej.
katolicka, protestancka, żydowska, buddyjska,
12. W Krakowie znajduje się dawna dzielnica # która nazywa się Kazimierz.
1990 roku, 1972 roku, 1956 roku, 1940 roku,
13. Skała charakterystyczna dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej to:
niedźwiedzie brunatne, wilki, żółwie błotne, koniki polskie,
14. Stara Synagoga w Krakowie jest najstarszą świątynią żydowską w Polsce:
TRUE, FALSE test , ,
15. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej żyje wiele #. Spośród 25 gatunków, 17 występuje właśnie w tam.
rozwinęły się tu czarnoziemy, panują tu odpowiednie warunki atmosferyczne, mieszka tu wielu rolników, jest tu wiele kopalń,
16. Podaj nazwę zabytku Krakowa: Stoi przed Bramą Floriańską.
, ,
17. Wyżyna Lubelska wyróżnia się krajobrazem rolniczym:
Barbakan, , ,
18. Orle Gniazda występują na Roztoczu.
Kościół Mariacki, , ESL ,
19. Dużym problemem na Wyżynie Śląskiej są # czyli znaczne ilości odpadów, usypywane w charakterystyczny sposób.
TRUE, FALSE, ,
20. Bardzo chętnie odwiedzane przez turystów miasto, założone przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego to ...
jaskinia, wywierzysko learning , dolina,
21. Podaj dokładne miejsce położenia Krakowa:
hałdy, , ,
22. Chmiel, tytoń i burak cukrowy to charakterystyczne rośliny dla Wyżyny Lubelskiej.
montuje się filtry na kominach, buduje się oczyszczalnie ścieków, hałdy przekształca się w tereny zielone, kopalnie zamykane są o godzinie 17.00,
23. Suchorośla to rośliny charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Do jakich warunków są przystosowane:
TRUE, FALSE, ,