Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Gospodarski rast i razvoj

Crossword hints:
naziv za situaciju - niske razine dohotka dovode do niske rzaine štednje, što rezultira sporim rastom kapitala i opreme, zbog čega nema rasta produktivnosti rada, što u konačnici dovodi do niskih razi, metoda obračuna rasta po kojoj 1%25 povećanja kapitala po satu rada povećava realni BDP za 1/3 po satu rada, pokretač gospodarskog rasta; uključuje zemlju, šume, vode, zemlje koje imaju visoke i vrlo visoke razine BDP-a per capita, naziv hipoteze prema kojoj ekonomski rast mogu pokrenuti sektori koji imaju najbržu ekspanziju i koji su izvozno orijentirani, udio štednje u dohotku, naziv za gospodarstvo gdje se odluke donose na tržištu, a država osigurava stabilan pravni okvir koji prati razvoj gospodarstva i štiti privatno vlasništvo, predstavnik klasičnog modela rasta prema kojoj je zemlja ograničen resurs, predstavnik neoklasičnog modela rasta, engleska kratica za Međunarodni monetarni fond, mjeri kvalitativne promjene u društvu, uz ekonomski rast obuhvaća strukturne promjene, koncept razvoja koji se temelji na gospodarskom razvoju, zaštiti socijalnih interesa društva i zaštiti okoliša, model rasta prema kojem ekonomski rast potiču snažna akumulacija kapitala i tehnološki napredak, pokretač gospodarskog rasta; uključuje građevine, informatičku tehnologiju i financijska sredstva, održivo povećanje ukupne proizvodnje ili potencijalne proizvodnje tijekom vremena, politička prepreka gospodarskom razvoju, mjera gospodarskog rasta, predstavnik klasičnog modela rasta prema kojoj je zemlja neograničen resurs,

Crossword words:
RAZVIJENEZEMLJE, GOSPODARSKIRAZVOJ, SMITH, SOLOW, IMF, KAPITAL, STOPAŠTEDNJE, PRIRODNIRESURSI, MJEŠOVITO, MALTHUS, NEOKLASIČNI, ZAČARANIKRUGSIROMAŠTVA, HOPOTEZAUZLETA, PRAVILOJEDNETREĆINE, KORUPCIJA, ODRŽIVIRAZVITAK, GOSPODARSKIRAST,