Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Alcani recapitulare

Punctajul obținut este irelevant, pentru că programul nu permite asocierea unei noțiuni la mai multe definiții. Succes!

Definitions:
Heptanul, Hidrogenarea totală a 0.5 mol de acetilenă, pe Pd otrăvit cu săruri de Pb, Hexanul prepare quiz , Metanul online quizzes , Propanul interactive , Apariția termenilor solizi în seria alcanilor, Arderea unui mol de pentan, Deshidratarea tert-butanolului urmată de hidrogenarea acestuia, Metanul, Solubilizarea alcanilor în apă , Obținerea etanului (1mol) din etenă, Alcani, Metanul, Metanul, Arderea unui mol de propan, Hidrogenarea izobutinei online education ,

Answers:
Este exotermă, Parafine, Prezintă 5 sau mai mulți izomeri, Prezintă cel mai mic punct de fierbere, Nu poate avea loc, Conduce prin diclorurare la mai puțin de 5 izomeri, Nu poate avea loc matching excercise , Conduce la izobutan, Necesită 22.4 L hidrogen(c.n.), Poate conduce la acetilenă în urma unei singure reacții la acetilenă, Necesită 112 L oxigen(c.n.), Are loc cu creșterea masei lor moleculare, Nu poate avea loc, Conduce prin diclorurare la mai mult de 5 izomeri quiz generator , Are formă tetraedrică results , Nu se poate craca,