Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sin Božji (parovi)

Definitions:
Tora, Subota, Čuj, Izraele!, Bar micvah online , Roš hašanah, Sinagoga, Pasha, Jeruzalem, Uskrs, 12, Kovčeg Saveza, Nedjelja, Ivan Krstitelj, Biblija, Jom kipur, Presveto Trojstvo,

Answers:
židovski dan posvećen molitvi improve results , čuvaju se Božje zapovijedi, najveći židovski blagdan, židovska Nova godina, kršćansko sveto pismo invite students , židovsko sveto pismo, punoljetnost židovskog dječaka, krstio Isusa Krista, najveći kršćanski blagdan, Otac, Sin i Duh Sveti create online tests , Hram, Dan pomirenja, kršćanski dan posvećen molitvi, hodočašće, židovska molitva, Sin zapovijedi,