Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Život i kultura starih Grka

Crossword hints:
političko uređenje Sparte, najstariji pisani spomenik na tlu Hrvatske, kultura koja je dobila ime po mitskom vladaru grada Knosa, moć temeljena na moru, a ne na kopnu, vladavina bogatih, učitelj Aleksandra Makedonskog, učitelj Aleksandra Makedonskog, dio spartanskog stanovništva osobno slobodan, ali bez političkih prava, atenski govornik poznat po filipikama, grčka božica lova, ozakonio dužničko ropstvo, starosjedioci na prostoru Grčke, središnji trg na kojem se ljudi okupljaju, tvorac labirinta, savez na čelu kojeg je Sparta, ustanak grčkih polisa u Maloj Aziji protiv Perzijanaca, %22otac geografije%22, narodna skupština u Ateni, teško naoružani pješaci, otac grčke tragedije, prikazivanje bogova u ljudskom obliku, naselja koja država osniva izvan svog teritorija, dvostruka sjekira, stupovi u obliku ženskog tijela, vrhovni grčki bog, Vijeće staraca u Sparti,

Crossword words:
LABRIS, ESHIL, ARISTOTEL, TIMOKRACIJA, ERATOSTEN, JONSKIUSTANAK, KARIJATIDE, ANTROPOMORFIZAM, DRAKONT, PELAZGI, GERUZIJA, ARTEMIDA, HOPLITI, PERIJECI, ARISTOTEL, EKLEZIJA, LUMBARDSKAPSEFIZMA, DEMOSTEN, ARISTOKRATSKAMONARHIJA, PELOPONESKISAVEZ, MINOJSKAKULTURA, TALASOKRACIJA, DEDAL, KOLONIJE, ZEUS,