Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Zagađivanje vode, zraka i tla

Crossword hints:
Koriste se u ratarstvu, šumarstvu, nakupljaju se u čovjekovom organizmu - zagađuju okoliš, Kiše koje zagađuju okoliš, Organska kruta tvar, Udiše ga čovjek, %22Pluća%22 zemlje, Tekuće stanje vode, Kruto stanje vode, Omogućuju zaštitu vode, zraka i tla - donose ih države, Preradom se dobije benzin - zagađuje okoliš, Mješavina plinova koji tvore Zemljinu atmosferu, Plinovito stanje vode, Rahli površinski dio Zemljine kore u što ubrajamo: prah, glinu, pijesak, šljunak., Obuhvaća ¾ zemljine površine,

Crossword words:
KIŠA, LED, PESTICIDI, MAGLA, ŠUME, NAFTA, HUMUS, KISELE, TLO, ZAKONI, ZRAK, KISIK,