Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Bog u povijesti izabranog naroda: Izraelski kraljevi

1. Tko su bili suci?
Sakupljači poreza u Izraelu, Napadači Izraelskog naroda, Sluge izraelskih kraljeva, Hrabri vođe i osloboditelji Izraelskog naroda
2. Izbaci uljeza!
David, Samuel, Samson, Jiftah
3. Tko je bio Samuel?
izraelski ratnik , izraelski kralj english , prorok i posljednji sudac, peharnik izraelskog kralja
4. Koga je Samuel pomazao za kralja?
Davida i Jonatana, Jonatana i Šaula, Davida i Salomona, Davida i Šaula
5. Šaul je bio iz....
Benjaminova plemena, Judina plemena, Levijeva plemena, Josipovog plemena
6. Jonatan je...
Davidov sin, Šaulov sin, Salomonov sin, Samuelov sin
7. Davidov otac se zove?
Jišaj, Samuel, Eliab, Abinadab
8. Golijat je bio iz naroda...
Hetita, Amorejaca, Egipćana, Filistejaca
9. David je na Golijata krenuo...
mačem, puškom, lukom i strijelom, praćkom
10. Kako se zove %22Davidovo glazbalo%22?
harfa, frula educational games , gitara, bubanj
11. David i Jonatan su bili...
braća, rođaci, prijatelji, neprijatelji
12. Koji je bio znak raspoznavanja Davida i Jonatana kad je Davidu prijetila opasnost od Šaula?
strijela, novčić, kamen, drvo
13. Iz kojeg je plemena bio David?
Benjaminova, Judina, Josipova, Levijeva
14. Koji grad David utvrđuje kao prijestolnicu?
Jeruzalem, Jerihon, Hebron, Betlehem
15. Iz kojeg grada potječe David?
Hebron, Jeruzalem, Nazaret, Betlehem
16. Koji prorok Davidu proriče da će njegova vladarska loza ostati zauvijek?
Izaija, Samuel, Natan, Jeremija
17. Tko je bio Davidov sin?
Jišaj, Salomon, Jonatan, Išbaal
18. Salomon je bio najpoznatiji po...
mudrosti , ljepoti, bogatstvu, vlasti
19. Što je danas ostalo od Hrama?
Zid uzdaha, Zid plača, Zid veselja, Zid pobjede
20. Kako se podijelilo kraljevstvo nakon Salamonove smrti?
Na Judeju i Izrael, Na Samariju i Galileju, Na Palestinu i Judeju, Na Galileju i Judeju
21. online learning games Salomona je posjetila...
kraljica od Egipta, kraljica od Sabe, kraljica od Libanona, kraljica od Sirije
22. Izbaci uljeza! Jeruzalem je sveti grad...
židova, kršćana, muslimana, budista
23. Kako se zove Izakova majka?
Sara, Rebeka, Hagara, Lea
24. Praotac svih monoteističkih religija je....
Abraham, Lot, Jakov , Josip