Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Zrak i vodik

1. Najzastupljeniji sastojak čistog suhog zraka je
kisik, argon, vodik, dušik
2. Volumni udio dušika u zraku je
78%25, 0,04%25, 21%25, 1%25
3. Volumni udio kisika u zraku je
78%25, 1%25, 21%25, 0,04%25
4. Volumni udio ugljikovog dioksida u zraku je
78%25, 21%25, 1%25, 0,04%25
5. Volumni udio argona u zraku je
78%25, 21%25, 1%25, 0,04%25
6. Najlakši plin kojeg poznajemo je
dušik, vodik, kisik, ugljikov dioksid
7. teaching 90%25 svemira se sastoji od kemijskog elementa
vodika, kisika, ugljika, željeza
8. Vodik u laboratoriju nastaje reakcijom
raspada kalijevog permanganata, octa i sode bikarbone, cinka i klorovodične kiseline, raspada vodikovog peroksida
9. Za dušik kažemo da je inertan jer
je ima manju gustoću od zraka., je ima veću gustoću od zraka., je zapaljiv., je slabo reaktivan.
10. Ugljikov dioksid nastaje
raspadom kalijevog permanganata., reakcijom cinka i klorovodične kiseline., reakcijom octa i sode bikarbone., fotosintezom.
11. Prisustvo kisika u epruveti nam je dokazala
svijeća koja se ugasila., prasak nakon što smo upaljač prinjeli otvoru epruvete., promjena boje metiloranža u crvenu., užarena treščica koja se u epruveti zapalila.
12. english Kako se penjemo u više slojeve atmosfere
gustoća zraka opada, a tlak raste., gustoća zraka opada, kao i tlak., gustoća zraka raste, kao i tlak., gustoća zraka raste, a tlak opada.
13. Visina troposfere je
oko 10 kilometara., oko 100 kilometara., oko 1000 kilometara., oko 1 kilometar.
14. Što ne pridonosi pnečišćenju atmosfere?
Disanje., Promet., Tvornice., Poljoprivreda.
15. Proces suprotan fotosintezi naziva se
difuzija., osmoza., kapilarnost., stanično disanje.
16. U velikim količinama kisik ćemo dobiti
frakcijskom destilacijom tekućeg zraka., elektrolizom vode u Hoffmanovom aparatu., raspadom vodikovog peroksida., raspadom kalijevog permanganata.
17. Topljivost kisika u vodi
raste porastom tlaka i porastom temperature., raste porastom tlaka i sniženjem temperature., opada porastom tlaka i porastom temperature., opada porastom tlaka i sniženjem temperature.
18. dynamic quiz Oksidi ne nastaju
gorenjem., žvakanjem., hrđanjem., disanjem.
19. Ozon se ne upotrebaljava za
izbjeljivanje boja., dezinfekciju vode., sterilizaciju medicinskog pribora., punjenje ronilačkih boca.
20. Pojava ozonskih rupa neće dovesti do
globalnog zatopljenja., oštećenja očiju., oštećenja kože., sunčanice.