Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Isus je Sin Božji 4 razred

1. Kako se naziva sveta knjiga židovskog naroda:
TRUE, FALSE, ,
2. Jeruzalemski hram bio je sveto mjesto za sve Židove.
Eufrat, Tigris, Nil, Jerihon,
3. Isus se krstio na rijeci:
Ponedjeljak, Petak, Subota, Nedjelja,
4. Nakon kojeg događaja Isus počinje naviještati Radosnu vijest:
Kurban Bajram, Uskrs help students assimilate material , Roš Hašanah, Pasha,
5. Najveći židovski blagdan je:
10 godina, 11 godina, 12 godina, 14 godina,
6. S koliko godina je Isus, prema židovskom Zakonu, postao punoljetan i hodočastio u Jeruzalem:
uskrsnućem, pomazanjem, rođenjem, krštenjem,