Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ponavljanje 4 E osnove 3.p.p.

Crossword hints:
Jedan od Malthusove teorije rasta je:, Jedan od Smithovog klasičnog modela rasta, Prestavlja povećanje nacionalne stope štednje., Zbog _________ ____________ __ rastu realne plaće i životni standard u zemlji., _______ __________ ____________ snažna akkumulacija kapitala i tehnološki napredak., Nova su tehnološka rješenja u proizvodnji, izumi i novi proizvodi., Tvornice, strojevi, računala čine __________ _________________, Zemlje koje brzo rastu puno ulažu u ___________ ______________, Romer uočava pozitivnu eksternaliju tehloškog napretka, a to prestavlja, Imaju visoke i vrlo visoke razine BDP-a, per capita, Zemlja,šume,voda,minerali,goriva,kvaliteta čine, pokretači gospodarskog rasta, Mjera gospodarskog rasta, per capita, ________ je proizvod kao i svaki drugi, a njaviše se od svih proizvoda podložna je tržišnim neuspjesima., Njapoznatiji predstavnik endogenih modela, Najrazvijenija država Azije, Građevine, informatička tehnologija, financijska sredstva čine __________, Poznat je kao i autor tzv. obračuna rasta, Granični proizvod zemlje označavamo:, Granični proizvod kapitala označavamo:, oznaka za stopu štednje, Zajednički je naziv za model koji su neovisno razvili ekonomisti 1939. i 1946., Važan pokretač ekonomskog rasta, koji omogućuje veću proizvodnju uz nepromijenjenu količinu inputa, Stoje na putu razvoja siromašnih zemalja, Danas sve važniju ulogu u rastu _________ imaju inovacije, informatička tehnologija i financijski kapital, ____________ je smatrao da je zemlja neograničen i slobodan resurs., Granični proizvod rada označavamo slovima:, Niste stope štednje i inozemni dugovi mogu se pojaviti problemi s________, Istraživanja nam otkrivaju __________ pokretača razvoja, Razlikuje grupu razvijenih ili napradnih zemlaja i grupu zemalja u razvoju, koju čine trišta u nastojanja ui ostale zemlje u razvoju,

Crossword words:
GENERATOREKONOMSKOGRASTA, IMF, ZEMALJA, PRIRODNERESURSE, SOLOW, TEHNOLOŠKINAPREDAK, PADPRODUKTIVNOSTIIPADPLAĆA, POVEĆANJEKAPITALA, PREPREKE, ČETIRI, MATERIJALNUIMOVINU, SMITH, MPN, TEHNOLOGIJA, KAPITALOM, EKONOMSKIRASTPOTIČU, KAPITAL, HARRROD-DOMAROVMODELRASTA, S, ZEMLJAJENEOGRANIČENIRESURS, LJUDSKIRESURSI, MPL, PAULROMER, RAZVIJENEZEMLJE, STOPARASTABDP, TEHNOLOGIJA, SINGAPUR, RASTAPRODUKTIVNOSTIRADA, PRELIVANJEZNANJA,