Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


grčka

Crossword hints:
rat između Atene i Sparte u 5.st.pr.Kr., vladajući sloj u Grčkoj, vladavina naroda, čudovište s glavom bika i ljudskim tijelom, palača u gradu Knosu na Kreti, Jednooka mitska bića koja su izgradili zidine u Mikeni, grčko pismo, grčki vojnik koji je objavio pobjedu Grka nad Perzijancima, najpoznatiji grčki kipar , pleme koje je osnovalograd Mikenu, napisao dva epa Ilijadu i Odiseju, običan puk u Grčkoj, prva grčka koloniju na Jadranu, glavni ulaz u Mikenu, vijeće staraca u Sparti, pripadnik vijeća od 9 članova koje upravlja Atenom, neovisni gradovi -države u Grčkoj, grčko pleme koje je osnovalo Spartu, vrhovni grčki bog, najljepši hram posvećen božici Ateni, pleme koje je osnovalo Atenu, glavni gradski trg u Grčkoj, mislioci u Grčkoj, grčki naziv za Troju, najbolji grčki vojnik,

Crossword words:
ALFABET, PELOPONESKI RAT, HOMER, FIDIPID, JONJANI, LABIRINT, PARTENON, ZEUS, DORANI, ARISTOKRACIJA, ILIJ, POLISI, ARHONTI, FIDIJA, KIKLOPI, FILOZOFI, HOPLIT, MINOTAUR, AGORA, AHEJCI, VIS , LAVLJA VRATA, DEMOS, GERUZIJA,