Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


FIZICA - TEST 1

1. Presiunea este o mărime scalară, care în SI se măsoară în ... .
kilograme, pascali, metri, newtoni
2. Mișcarea circulară a unui obiect în jurul unui centru (sau punct) de rotație sau axă de rotație se numește ... .
mișcare de translație, mișcare uniformă, mișcare de rotație, mișcare rectilinie
3. Un corp solid are o mişcare de .......... dacă, oricare ar fi două puncte ale solidului, segmentul care le uneşte îşi păstrează direcţia în timpul mişcării.
rotație, translație, revoluție, accelerare
4. Un corp este în .......... atunci când corpul ca întreg sau rămâne în repaus sau se mişcă rectiliniu uniform.
echilibru stabil create online tests , echilibru de rotație, echilibru instabil, echilibru de translație
5. Un corp solid are o .........., în jurul unei axe fixe (axa de rotaţie), atunci când orice punct al său descrie un arc de cerc cu centrul pe axa de rotaţie.
mișcare de translație, mișcare uniformă, mișcare de rotație, mișcare rectilinie
6. language Un corp este în .......... atunci când corpul sau nu se roteşte deloc sau are o mişcare de rotaţie uniformă.
echilibru de rotație, echilibru stabil, echilibru de translație, echilibru instabil
7. Distanţa de la punctul de rotaţie la suportul unei forţe ce acţionează asupra unui corp se numeşte .......... .
mărimea forței, sensul forței, brațul forței, direcția forței
8. .......... faţă de un punct este mărimea fizică vectorială al cărei modul este egal cu produsul dintre modulul forţei (F) şi braţul său (b).
direcția unei forțe, valoarea unei forțe, acțiunea unei forțe, momentul unei forțe
9. Un corp este în .......... atunci când rezultanta forţelor care acţionează asupra lui este zero (R = 0).
echilibru instabil, echilibru de rotație, echilibru de translație, echilibru de mișcare