Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


OSNOVE TURIZMA - GOSP.UČINCI TURIZMA

Crossword hints:
U turizmu se ulaže i u različite ______________ _______________ radi privlačenja i informiranja turista., Udio turizma u BDP-u nije jednostavno utvrditi, zato se on mjeri pomoću tzv. ___________ _____________ turizma., _______________ _______________ proizvod je vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji tijekom određenog razdoblja., __________ u turizmu ulaganja su materijalnih vrijednosti, novca i znanja., Turizam je radno intezivan sektor što znači da uvelike ovisi o _______ koji rade u njemu i obratno., Rashode u turizmu čine troškovi inputa u kojima prevladavaju ______________ ___________ ., Tijekom boravka u nekoj turističkoj destinaciji _________________ turista je veća nego u stalnom boravištu., Važnost turizma za ______________ neke zemlje povezano je s potrošnjom turista na turističkom putovanju., Najveći dio ____________ koje stvara turizma potječe od prodaje ugostiteljskih usluga.,

Crossword words:
PLAĆE ZAPOSLENIH, INVESTICIJE, MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, PRIHODA, GOSPODARSTVO, LJUDIMA, BRUTO DOMAĆI, POTROŠNJA,