Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pendudukan Jepun di Tanah Melayu (copy) (copy)

1. Pertambahan Penduduk, kekurangan kawasan pertanian
Mengapakah Jepun menjajah China?, Apakah yang ditekankan oleh Maharaja Meiji?, Apakah tektik serangan Jepun?, Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?
2. Jepun enggan berundur dari China
Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?, Apakah tektik serangan Jepun?, apakah kesan social?, Apakah Janji Jepun kepada Thailand?
3. online education Kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya
Apakah slogan Jepun?, Apakah jawatan Sultan?, Apakah Janji Jepun kepada Thailand?, Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?
4. web tool British hanya menumpukan pertahanan di Singapura
Mengapakah Jepun menyerang dari utara?, apakah kesan social?, Apakah nama untuk singapura?, Apakah kesan ekonomi?
5. Menyerahkan kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis
Apakah Janji Jepun kepada Thailand?, Apakah yang ditekankan oleh Maharaja Meiji?, Apakah kesan politik pentadbitan?, apakah kesan social?
6. kurang latihan, tentera india menjadi anti-British
Kenapa tentera british lemah?, Apakah jawatan Sultan?, Apakah kesan politik pentadbitan?, apakah kesan social?
7. class page menyebarkan slogan dan aktiviti perisikan
Apakah peranan KMM?, Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?, apakah kesan social?, Berapa pentadbiran di Tanah Melayu?
8. mengebom pearl habour dan serang dari utara
Apakah tektik serangan Jepun?, Apakah Tektik Bumi Hangus?, Kenapa tentera british lemah?, Berapa pentadbiran di Tanah Melayu?
9. Melenggahkan kemaraan Jepun%26 Melumpuhkan ekonomi
Apakah Tektik Bumi Hangus?, Berapa pentadbiran di Tanah Melayu? quiz generator , Apakah kesan politik pentadbitan?, Mengapakah Jepun menjajah China?
10. Pentadbiran Pusat, Pentadbiran Daerah %26 Wilayah
Berapa pentadbiran di Tanah Melayu?, Mengapakah Jepun menyerang dari utara?, Mengapakah Jepun menjajah China?, Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?
11. shonan
Apakah nama untuk singapura?, Kenapa tentera british lemah?, Apakah kesan politik pentadbitan?, Apakah tektik serangan Jepun?
12. Tanah melayu menjadi tanah jajahan
Apakah kesan politik pentadbitan? class page , Apakah kesan ekonomi?, Kenapa tentera british lemah?, apakah kesan social?
13. Sultan ialah ketua agama islam %26 adat istiadat Melayu
Apakah jawatan Sultan?, Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?, Apakah Janji Jepun kepada Thailand?, Apakah kesan politik pentadbitan?
14. educational activities Ekonomi kawalan, ekonomi sara diri, catuan makanan
Apakah kesan ekonomi?, Mengapakah Jepun menyerang dari utara?, Berapa pentadbiran di Tanah Melayu?, Apakah yang ditekankan oleh Maharaja Meiji?
15. Sekolah inggeris dan cina dimusnahkan
apakah kesan social?, Apakah slogan Jepun?, Mengapakah Jepun menyerang dari utara?, Apakah Tektik Bumi Hangus?