Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pendudukan Jepun di Tanah Melayu

Definitions:
Apakah Tektik Bumi Hangus?, Berapa pentadbiran di Tanah Melayu?, Kenapa tentera british lemah?, Apakah Janji Jepun kepada Thailand? computer assisted language learning , Mengapakah Jepun menjajah China? educational activities , Mengapakah Amerika syarikat mengenakan sekatan ekonomi?, Apakah slogan Jepun?, Apakah yang ditekankan oleh Maharaja Meiji?, Apakah kesan politik pentadbitan?, Mengapakah Jepun menyerang dari utara?, Apakah tektik serangan Jepun?, Apakah kesan ekonomi?, Apakah peranan KMM?, Apakah nama untuk singapura?, apakah kesan social?, Apakah jawatan Sultan?,

Answers:
Pemodenan %26 Perindustrian, Tanah melayu menjadi tanah jajahan class page , Ekonomi kawalan, ekonomi sara diri, catuan makanan, kurang latihan, tentera india menjadi anti-British, Pentadbiran Pusat, Pentadbiran Daerah %26 Wilayah, Pertambahan Penduduk, kekurangan kawasan pertanian , shonan, menyebarkan slogan dan aktiviti perisikan, British hanya menumpukan pertahanan di Singapura, Sekolah inggeris dan cina dimusnahkan , Menyerahkan kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis generate answer keys , Sultan ialah ketua agama islam %26 adat istiadat Melayu distant learning , mengebom pearl habour dan serang dari utara, Jepun enggan berundur dari China, Kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya, Melenggahkan kemaraan Jepun%26 Melumpuhkan ekonomi educational games ,