Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Mreže (1.dio)

Crossword hints:
Što treba napraviti sa korisnicima i računalima da bi mogli razmjenjivati podatke?, Više umrežanih LAN-ova, Uređaj koji povezuje različite mreže, U peer-to-peer mreži sva računala su ..., Sustavi koji više različitih uređaja povezuju u mrežu, Skup pravila koji uređuju protok podataka mrežom, Sabirni uređaj (hub), Računalo koje je na usluzi drugim računalima, Računala kojima se služe korisnici za pristup serveru, Primjer klijentsko-poslužiteljske mreže, Najčešći protokol koji kontrolira način prijenosa podataka, mrežni preklopnik (eng.), Mrežni kabel, Mreža za povezivanje uređaja.Prostire se na nekoliko metara, Mreža računala na većim udaljenostima,a najčešće pokriva jedan grad, Mreža računala (eng.), Mreža koja koristi svjetlovodne kablove za povezivanje, Mjerna jedinica za prijenos podataka u jedinici vremena, Lokalna mreža računala (skraćeno), Količina podataka koja može proći kroz neki medij za prijenos podataka, Jedan od razloga zašto se uspostavlja računalna mreža, Jedan od protokola u mrežnoj komunikaciji, Jedan od protokola u mrežnoj komunikaciji, Jedan od načina povezivanja računala u mrežu, Jedan od načina kako se informacije i podaci prenose mrežom, Bežična mreža (skr.), Baza podataka kod računalnih mreža ,

Crossword words:
KONCENTRATOR, BANDWIDTH, UTP, WLAN, RAVNOPRAVNA, TCP/IP, SWITCH, TEKST, USMJERNIK, PAN, WAN, PROTOKOL, SMTP, DIJELJENJERESURSA, INTEGRIRANISUSTAVI, INTERNET, HTTP, OPTIČKA, CLIENT, UMREŽITI, ŽIČANO, MAN, LAN, BPS, NETWORK, POSLUŽITELJ,