Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Proeftoets

Je gaat zo de proeftoets maken, aan het einde krijg je een percentage. Onthoud deze! want op de website kan je kijken wat te doen met die percentage. Succes!

1. Vaststaand, cliché en versimpeld beeld ten opzichte van de werkelijkheid over een persoon of groep.
Assimilatie, Stereotype, Segregatie,
2. Een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen, elk met een andere cultuur, naast elkaar bestaan.
Migratie, Gastarbeiders, Multiculturele samenleving,
3. Als immigranten gezins- en familieleden laten overkomen.
Emigratie, Stereotype, Immigratie,
4. Wanneer iemand een land binnenkomt en zich daar voor langere tijd wenst te vestigen.
segregatie, Stereotype, Vooroordeel,
5. Wanneer er een sterke scheiding is tussen verschillende culturen of bevolkingsgroepen
Emigratie, Gastarbeiders, Multiculturele samenleving,
6. Het is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere
Assimilatie, Immigratie, gezinshereniging,
7. Het vertrekken uit het eigen woonland met de bedoeling zich permanent in het buitenland te vestigen.
Integratie, Stereotype, Vooroordeel,
8. Een mening of houding die niet of op onvoldoende op feiten of ervaringen is gebaseerd.
segregatie, Integratie, Emigratie,
9. Wanneer iemand zijn eigen cultuur volledig vervangt door de dominante cultuur van het land waar diegene woont
Stereotype, Assimilatie, segregatie,
10. Iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten.
Multiculturele samenleving, Gastarbeiders, Integratie,