Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Mreža internet

1. Tko ili što vodi brigu o prometu podataka računalnom mrežom?
WAN je kratica za:, lokalnu mrežu, rasprostranjenju mrežu., rasprostranjenju mrežu.,
2. Računalna mreža unutar jedne zgrade zove se:
matična ploča, sim kartica., mrežna kartica., grafička kartica.,
3. IP adresa je:
TCP/IP, TCP/A grading , ABC/IP, IP,
4. Odnos računala u internetskoj mreži je:
klijent - klijent., poslužitelj., kijent - poslužitelj., server - poslužitelj.,
5. IP adresa je
stalna veza, utrazvučna veza., modenska veza., asimetrična digitalna veza,
6. Veza računala s internetom ne može biti:
25 bitni zapis., 32 bitni zapis., 35 bitni zapis., 24 bitni zapis.,
7. Osnovni hardverski dio potreban za umrežavanje računala zove se
IP adrese., informacije i zaglavlja., informacije i poglavlja., IP adrese i zaglavlja,
8. Koji se protokol rabi za rad računala u mreži?
Administrator računala., Mrežni protokol., Poštar., IT stručnjak.,
9. Paket u mreži se sastoji od:
jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na rasprostranjenu mrežu., jedinstveni broj računala koji označava brzinu procesora., jedinstveni broj svakog uređaja spojenog u mrežu za napajanje, jedinstveni broj računala koji služi za prijenos podataka.,