Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


modul 1

1. Koje godine je prizvedeno prvo PC-računalo?
1961., 1971. language , 1981., 1991.,
2. Kojim još imenima zovemo dlanovnik ili računalo?
Personal Calculator, Personal Compact Disc, Personal Computing quiz , Personal Computer,
3. Koja vrsta računala služi kao središnja jedinica za više računala?
TRUE, FALSE, ,
4. Računalna snaga računala danas se izražava u flopovima.
Personal digital assistant, Handheldweb page, Osobni digitalni pomočnik, Laptop,
5. Računala koja upravljaju računalnom vezom zovu se mreža računala.
Smartphone, , ,
6. Memorija koja nije izbrisiva zove se RAM.
TRUE, FALSE, short answer questions ,
7. Zovemo li uređaj, koji se na engleskom zove plotter, na hrvatskom crtalo?
Laserski, Termički, Iglični, Tintni,
8. Koju vrstu pisača koristi boju u prahu (toner)?
TRUE, FALSE, ,
9. Appleov Iphone ubrajamo u vrstu uređaja koju zovemo:
FALSE, ,