Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Modul 7

1. Koje funkcije ima vatrozid ?
Google , Microsoft Explorer, Home Page results , Arriving Page,
2. Kako nazivamo špijunski program koji se instalira na računalu bez dozvole korisnika i šalje korisnikove podatke autoru?
Software, Hardware , Spyware , Shareware ,
3. Jesu li osnovni sastavni dijelovi računalne mreže računala, mrežni uređaji i medij za prijenos podataka
Mozilla Firefox , Yahoo, Google, Microsoft Outlook,
4. Što je od navedenog internetski preglednik ?
Štiti računalo od požara, Sadrži kategorizaciju sadržaja mnogih internetskih stranica i ubrzava učitavanje slika, Štiti internet , Kontrolira protok podataka na portovima računala , dopušta samo ovlašteni protok podataka u računalu ili iz njega ,
5. Računala se međusobno sporazumijevaju :
Korisničko ime, Ime domene , Ime poslužitelja, Ime Klijenta ,
6. Kako nazivamo prvu stranicu koju internetski pregled učita kda ga pokrenemo ?
Elektronička pošta se naplačuje samo ako je šifrirana , Elektronička pošta potpuno je bezopasan način slanja i primanja informacije , Elektronička pošta je brz i jeftin način slanja i primanja poruka , Uz e-mail adresu primatelja trebamo navesti i poštanski broj i grad primatelja,
7. Računalo, koje svoje resurse nudi na korištenje drugim računalima zovemo :
TRUE, FALSE, ,
8. Koja je od sljedečih tvrdnji točna ?
Server , Klijent , Mreža , Poslužitelj,
9. Kako nazivamo dio e-mail adrese e- learning u e-mail adresi e-learning@itdesk.info?
Protokolom, domenom , vatrozidom , internetskom adresom,