Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Modul 5

1. Da bi stvorili vezu između 2 ili više tablica, u tim tablicama trebamo imati polja koja imaju isti tip podataka, ali polja ne moraju biti istog naziva.
Ctrl %2b W, Ctrl %2b F4, Ctrl %2b F, Ctrl %2b H,
2. Koju od navedenih tipkovnh prečica koristimo za poziv funkcije Zamijeni (Replace)
tablične proračune, obradu teksta, elektroničku poštu, baze podataka,
3. Polje u koje ćete unijeti ime i prezime tipa je:
primarni, strani, nadključ, sekundarni,
4. Koliko znakova prima tekstualno polje, odnosno podatak tipa tekst (text)?
tekst, broj, memo, valuta,
5. Svaka tablica mora imati vrstu ključa?
TRUE, FALSE, ,
6. Kakve podatke spremamo u tablice odnosno baze podataka?
text, currency, number, AutoNumber,
7. Program Microsoft Access koristi se za:
nestruktirane, struktirane, male, velike,
8. Dupliciranje podataka je pojava koju treba izbjegavati?
50 znakova, 100 znakova class page , 127 znakova, 255 znakova,
9. Koje od sljedećih tipova podataka podržava Microsoft Access aplikacija?
pravila promjene nad poljem koje se često pretražuje, indeksa nad poljem koje se često pretražuje , zadane vrijednosti nad svim poljima, centralnog poravnavanja sadržaja,