Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Statistiek kruiswoordraadsel

Crossword hints:
De positieve vierkantswortel van de variantie noemen we de ... van een reeks gegevens., Het aantal gegevens dat kleiners is dan of gelijk aan een gegeven noemen we de absolute ... frequentie van dat gegeven., De grafische voorstelling waarbij de oppervlaktes van de rechthoeken recht evenredig zijn met het aantal waarnemingsgetallen in de klassen waarop die rechthoeken staan, noemen we ... ., Voor de karakteristieken van een populatie maken we gebruik van letters uit het ... alfabet., Het waarnemingsgetal met de grootste frequentie noemen we de ... van de reeks gegevens., Als je de absolute frequentie deelt door het aantal waarnemingsgetallen dan krijg je de ... frequentie., De mediaan is ook het ... kwartiel van de gegevens., Bij een systematische steekproef met ... begin genereer je één random getal en doorloop je vervolgens de hele populatie met vaste stapgrootte, startend van dit random getal.,

Crossword words:
CUMULATIEVE, GRIEKSE, STANDAARDAFWIJKING, HISTOGRAM, RELATIEVE, MODUS, ASELECT,