Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Szóképek

Groups:
metafora, hasonlat, megszemélyesítés, group_name4,

Words:
Jancsi szívének gyöngyháza, kökényszemeid, Gyere ki galambom, Gyere ki gerlicém, class web page a patak vize tükörré lett, édes rózsám, vigyázz földi, A franciák földje egész kis Kánaán, tőle a zöld mező vörös tengerré lett, az egyetlen rózsa tüskés életemen, rácsókolom lelkem piros ajakadra, van már a dühös boszorkány, kicsalta a leányt édes beszédével, az idő aközben haladott sietve, A nap akkor már a földet érintette, Jancsi gazdájából így dőltek a szavak, Szót csalt nyelvére, bús őszi éjszaka, a torony bámult rá, grading a kancsók mélységés fenekét, Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült, stimulate your students Miért vagy oly halovány, mint az elfogyó hold , Elváltak egymástól, mint ágtól a levél, A torony bámult rá, mint sötét kísértet, éldegélünk mi ketten boldogan,mint Ádám és Éva, aki engem talált, mint tulajdon anyám, piros az ég alja, online activities reszkető örömmel borult a nyakába, lett eltemetése fejükben az észnek, a falombozatok nyugalmát fölrázta, másnap a nap szokás szerint fölkelt, a földnek dobbant meg a szíve,