Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ензими

1. Амилазата се создава во:
желудник, плунка, црн дроб, дебело црево
2. Протеините се разградуваат под дејство на:
липаза, амилаза, протеиназа, карбохидраза
3. Протеиназата ги разграадува протеините до:
глукоза, глицерол invite students , аминокиселни, сахароза
4. Липазата дејствува на:
протеините, мастите, јаглехидратите, витамините
5. Пепсинот од желудочниот сок ги разградува:
мастите, протеините, липидите, шеќерите
6. Карбохидразите дејстуваат на:
масти, шеќери, протеини, витамини