Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Klima

Crossword hints:
pojava povišenja, umjesto smanjenja, temperature s porastom nadmorske visine, nastaje zbog različita zagrijavanja zraka iznad kopna i mora te zbog različita sastava i oblika tla, izražen utjecaj kopna na klimatska obilježja kao što su veće godišnje temperaturne amplitude, klimatski utjecaj mora na kopno, povezanost kopna i mora, jak, najčešće suh i hladan vjetar koji puše na mahove s kopna na more sa sjeveroistoka, promjenjive veličine koje utječu na klimu, npr. temperatura, vlažnost zraka, padaline..., prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom u određenom razdoblju, javlja se u depresijama, a obilježen je temperaturnom inverzijom uslijed koje se akumulira hladan zrak,

Crossword words:
MARITIMNOST, KONTINENTALNOST, TEMPERATURNA INVERZIJA, BURA, LOKALNA CIRKULACIJA, KLIMA, KLIMATSKI ELEMENTI,