Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MsExcel

Crossword hints:
Kako se može promijeniti naziv radnog lista?, Što je fromula?, Koja kartica sadrži izbornik Trenutni odabir kojim odabireš dio grafikona koji želiš mjenjati?, Kako se zove ćelija koja je označena?, Koji proizvođač je napravio MS Excel, Kako se zove program za izradu tablica?, Od čega se sastoji svaki radni list?, Koja kartica sadrži grupe naredbi koje omogućuju promjenu podataka,mijenjanje rasporeda..., Gjde ubacujemo grafikone na kojoj tablici?, Klikom na koji gumb MS Excel analizira podatak oko aktivne ćelije?, Koja kartica omogućuje primjenu različitih Stilova oblika,WordArt stilova,mijenjanje veličine grafikon..?,

Crossword words:
AUTOMATSKI ZBROJ, MS EXCEL, KARTICA OBLIK, KARTICA DIZAJN, AKTIVNA ĆELIJA, OD STUPACA,REDAKA I ĆELIJA, MATEMATIČKI IZRAZ, NAREDBOM PREIMENUJ, MICROSOFT, KARTICA IZGLED ,