Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Prídavné mená - kvíz

Vyber správnu odpoveď.

1. web tool Podľa vzoru otcov sa skloňujú slová (všetky v jednom rade)
bratovo, matkino, sestrino, bratovo, Mikulášove, susedov, bratovo, Mikulášove, vianočný, bratove, Mikulášove, susedov
2. Označ správny tvar L sg. individuálnych druhových prídavných mien.
o včeľom, o motýľiom, o sovom, o včeľom, o motýľom, o sovom, o včeľom, o motýľiom, o soviom, o včeľiom, o motýľiom, o soviom
3. Na vianočn_ch trhoch sme stretli mamin_ch kolegov i otcov_ch kamarátov. Všetci si dali tepl_ punč. Nov_ návštevníci sa zo stretnutia tešili.
-ý, -ý, -ý, -ý, -í, -ý, -í, -ý, -ý, -í, -í, -í, -ý, -ý, -í, -ý, -ý, -ý, -í, -í
4. Nepravidelne sa stupňujú prídavné mená
zlý, dobrý, suchý, dobrý, malý, obrovský, dobrý, veľký, malý, malý, veľký, zlatý
5. Označ možnosť, v ktorej sú správne utvorené a napísané prídavné mená zo slov: mama (priatelia), rodina (známi), otec (srdce), Žofka (priateľ).
mamini, rodiný, otcovo, Žofkin, maminy, rodinný, otcove, Žofkin, mamini, rodinný, otcovo, Žofkin, mamini, rodinný, otcovo, Žofkyn
6. Správne vystupňované prídavné mená sú v možnosti.
veselý, veselší, najveselší , veselý, veselejší, najveselší, veselý, veselší, veselejší, veselý, veselší, najveselejší
7. tool for teachers Doplň do vety vhodné prídavné meno rád. Deti sú ________, že onedlho sú Vianoce. Chlapci sú tiež _______. Ženy tiež budú _______, keď všetko stihnú.
radi, rady, radi, rady, rady, radi, radi, radi, rady, rady, radi, rady
8. Nočným tichom sa o zval zvuk sovích krídel. Mladšie mláďatá sa preľakli. Príd.m. vo vete sa skloňujú podľa vzorov (dodrž poradie).
pekný, páví, cudzí, pekný, páví, pekný, cudzí, pekný, páví, pekný, matkin, cudzí
9. multiple choice questions Na vianočných trhoch sme sa stretli so susedmi. Prídavné meno vo vete má tieto gramatické kategórie, vzor a druh.
m.r., pl, A, pekný, akostné, m.r., pl, L, pekný, akostné, m.r., pl, L, pekný, vzťahové, m.r., pl, A, pekný, vzťahové