Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ponavljanje Inflacija 4 e

Poštovani, pred vama se nalazi križaljka za ponavljanje Druge pisane provjere znanja iz nastavne cjeline %22Pojam inflacije%22, vaše odgovore pronaći ćete u udžbeniku na stranicama od 24-37. Sretno u rješavanju!

Crossword hints:
Stopa nezaposlenosti koja ne ubrzava inflaciju; u skladu je s potencijalnom proizvodnjom, uz punu zaposlenost resursa i stabilne cijene., Mjeri promjene razine cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu, Omjer tekuće vrijednosti reprezentativne košarice i vrijednosti iste košarice u baznom razdoblju, pomnožen sa sto, Prednost relativno niske i stabilne inflacije od oko 2%25 godišnje. Ekonomisti se slažu da predvidiva i stabilna inflacija osigurava najbolju klimu za ekonomski rast., Godišnje stope inflacije u dvoznamenkastim ili troznamenkastim iznosima; novac brzo gubi svoju vrijednost, Potaknuta drugim faktorima, osim šoka ponuda ili potražnje: indeksacija plaća i mirovina, brži rast produktivnosti u sektoru razmjenjivih dobara, Rast nominalnih plaća, rast cijene kapitala, rast marži i profita, rast materijalnih troškova, te kombinacija navedenih uzroka; čini što?, Jedan od utjecaja inflacije na ekonomsku efikasnost., Mjeri stupanj neugodnosti koju izaziva stanje stagflacije; zbroj stope inflacije i stope nezaposlenosti, Postupak korigiranja za inflaciju nominalnih varijabli koje su izražene u tekućim cijenama, Poznata kao %22karcinom%22 inflacija, slučaj kada su godišnej stope inflacije iznad 1000%25, Omjer nominalnog i realnog BDP-a, mjeri promjenu cijena sviha sastavnica BDP-a obračunskog razdoblja u odnosu na bazno razdoblje, Istovremena pojava inflacije i pada ili stagnacije proizvodnje, Opću razinu cijena najčešće mjerimo čime?, Indeks cijena potrošača, Ekonomska škola koja smatra da su promjene ponude novca osnovni uzrok makroekonomskih kolebanja, Rast opće razine cijena, Pad opće razine cijena, Indeks cijena proizvođača, Jedan od ključnih ciljeva makroekonomske politike,

Crossword words:
PPI, CPI, PRIRODNASTOPANEZAPOSLENOSTI, HIPERINFLACIJA, STRUKTURNAINFLACIJA, STABILNOSTCIJENA, INDEKSCIJENAPOTROŠAČACPI, INDEKSIMA, TROŠKOVNUINFLACIJU, INDEKSNEUGODNOSTI, MONETARIZAM, GALOPIRAJUĆAINFLACIJA, SMANJUJEKUPOVNUMOĆ, INDEKSCIJENAPROIZVOĐAČAPPI, INFLACIJA, DEFLACIJA, OPTIMALNASTOPAINFLACIJE, STAGFLACIJA, DEFLATORBDP,