Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ponavljanje za drugu pisanu provjeru znanja

Ispred vas se nalazi križaljka za ponavljanje druge pisane provjere znanja, pažljivo pročitajte dane upute i odredite koji pojam stoji iz određene rečenice. Možete se poslužiti sa svojom knjigom od 16 str. - 26 str. nastavnim cjelinama Oskudnost i Osnove stručnog ekonomskog jezika. Vrijeme raspolaganja ove križaljke je jedan cijeli školski sat. Tko točno riješi i tko bude najbrži biti će nagrađen. Sretno!

Crossword hints:
Znači korištenje resursa na najbolji mogući (racionalan) način, vodeći ačuna o najmanjim troškovima i nastojeći izvući najveću dobit ili korist., Znanost koja proučava kako se društva upravljaju svojim oskudnim resursima, Skup znanja koja objašnjavaju kretanje i odnose među ekonomskim pojavama, Opisuju kretanje vrijednosti neke ekonomske pojave, Pojednostavljen model ekonomske stvaranosti, Uobičajen je u ekonomiji jer je lako uočljiv i pregledan, sadrži tražene količine proizvoda Q i cijene P, Pojašnjava strukturu podataka kod grafičkog prikaza varijabli, Što se proizvodnja efikasnije planira, to je trošak proizvodnje ___________, a zarade poduzeća veće., One čija vrijednost ne ovisi o kretanjima druge varijable, Racionalno odlučivanje uz Ograničene resurse (vrijeme) koje trebamo rasporediti na određen broj aktivnosti., Vrijeme, znanje, novčana sredstva čine naše ..., Kada su robe i usluge raspoložive u manjim količinama od onih koje su potrebne za zadovoljenje svih želja i potreba za tim robama i uslugama, Moguće je u potpunosti zadovoljiti korištenjem sve više nekog dobra do razine zasićenja., Osjećaj nužnosti koji nas potiče na akciju radi zadovoljenja nekog nedostatka, Tablično, grafički i matematičkim izrazima čine:, Obuhvaća osobni rast i ispunjenje vlastitih potencijala, Određena je našom vlastitom slikom o sebi i slikom kakvu o nama imaju drugi ljudi, Podrazumijeva fizičku sigurnost (sigurnost vlastitog života, sigunost imovine) i emocionalnu sigurnost (sigurnost obitelji i sl.), Grana primijenjene matematike koja prikuplja, obrađuje, interpretira i prezentira podatke., Ljudi ostaju nezadovoljni jer su ________ _________ nerazmjerno veće u odnosu na vrijeme, znanje i novčana sredstva, One čije kretanje ovisi o nekoj drugoj (nezavisnoj) varijabli., Ekonomski analitičar pita se ___ se dogodilo s ekonomskom pojavom i ______ se ta ekonomska varijabla promijenila., Svjesna ili nesvjesna žudnja za određenim načinom zadovoljenja neke potrebe,

Crossword words:
EKONOMSKI MODEL, MANJI, EKONOMIJA, SIGURNOST, SAMOISPUNJENJE, EKONOMSKA TEORIJA, OSKUDNOST, UKUPNE POTREBE, OGRANIČENE MOGUĆNOST, POJEDINAČNE POTREBE, ŠTO I KOLIKO, GRAFIČKI PIKAZ VARIJABLI, STATISTIKA, EKONOMSKE VARIJABLE, EFIKASNOST, NEZAVISNE VARIJABLE, POTREBA, ŽELJA, LEGENDE, OGRANIČENE RESURSE, ZAVISNE VARIJABLE, SAMOPOŠTOVANJE,