Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stein på stein TEST kap.3-6

1. Linn har lan ___ fra arbeid i restaurantbransjen.
erfaring, utdanning, godkjennelse, utfordring
2. create online activities Arne tar ___ av barna.
ham, hans online quizzes , seg, sin
3. Linn har lyst ___ nye utfordringer.
til, ved, i, på
4. Hun vil servere suppe fra alle ___ av verden.
konger, snekker, kanter, søsken
5. Jeg vil gjerne ___ i en barnehage.
arbeide, arbeidet, arbeid, arbeider
6. invite students Jeg ___ i Halden da jeg var liten.
bor, har bodd, bodde, å bo
7. Olga ___ arbeidsledig i et halvt år nå.
har vært, er, var, være
8. Til høsten ___ jobb i en butikk.
jeg skal søke, jeg søke skal, skal jeg søke, søke skal jeg
9. Hva driver du ___ for tida Jan?
for, på, der, med
10. Jeg skal begynne å jobbe i morgen. Det ___ .
jeg gleder meg til, gleder jeg meg til, gleder jeg til meg, jeg gleder til meg
11. quiz generator Jeg vil ikke jobbe nå. Jeg ___ å være hjemme med barna.
fornøyd, forsvinner, foretrekker, forbruker
12. Hvordan vil du ha håret ___ i dag?
sitt, din, sine, ditt
13. Jeg ble helt ___ da mitt barnebarn kom med en stor tatovering på skulderen.
selvstendig, bortskjemt, forskjellig, forskrekket
14. Det er foreldrene som må ___ barna sine.
oppdatere, skaffe, oppdra, true
15. Jon ___ Mona på jobb, på Ringnes.
flyttet, trivdes quiz generator , traff, satte
16. Ungene var alltid høflige og satte ___ på det de fikk.
pris, gård, plass, mangel
17. Det var stor ___ på boliger på 1950 årene.
forbruk, erfaring, bygård, mangel
18. Sønnen til min tante er min ___ .
nevø, niese, fetter, svigerfar
19. Mannen til min datter er min ___ .
svoger, svigersønn, onkel, barnebarn
20. Angelina Jolie og Brad Pit ble skilt. ___ deres var ikke lykkelig.
Ekteskapet, Ektefelle, Ekteparet, Skilsmisse
21. build your own quiz Faren min kunne plutselig eksplodere og bli ___ for små bagateller.
rasende, kjedelig language , gravid, bekymret
22. Stian er sint, han finner ikke mobilen ___ .
sin, hans, sitt, hennes
23. Nå skal jeg treffe søstrene ___ . Så kjekt!
sine, mine, mi, mitt
24. assess performance De har nettopp pusset ___ badet.
opp, ned printable , med, på
25. Jeg er litt redd for å ___ opp et nytt lån.
ha, trekke, ta, søke
26. Dette speilet er billig men det andre er ganske ___ .
dyrt, dyr, dyre, dyrest
27. Vi har ikke råd ___ en ny bil, Kåre.
for, på invite students , til, i
28. printable Simon ___ 24.000 kroner netto i måneden.
skaffer, truer, oppdrar, tjener
29. Tanya jobber ikke, hun har et ___ barn på 5 måneder.
liten, lite, små, lille
30. Det er tre ___ soverom i leiligheten min.
liten, lite quiz generator , små, lille
31. Liker du det store bordet eller det ___?
liten, lite, små, lille
32. Bordet er ___ men kommoden er veldig pen.
stygg, stygt, stygge, styggest
33. Kan du sitte her en ___ stund?
lite, lille, liten, små
34. Vent! Jeg kommer om et ___ øyeblikk!
lille, små, liten, lite
35. Har du betalt alle ___?
regninger, inntekter, utgifter, formuer
36. Simon er __ jakt __ en ny leilighet.
på - etter, i - med web 2.0 , etter - på, på - for
37. Bilen min er OK. ___ har jeg lyst på en ny bil.
Forresten, Egentlig, Dermed, Likevel
38. Nå må du bli ferdig! Du har dusjet i en ___!
tillatelse, evighet, miljø, myndighet
39. Jeg ble __ av å gjøre det samme hver dag.
kjedelig, ryddig, lei, gjennomsnitt
40. 5/6
fem sjettedeler, seks femtedeler, fem sjuendedeler, seks femtende
41. Vask og tørk salaten. ___ og del avokadoen i biter.
Legg, Lag, Skrell, Hakk
42. class website Du mosjonerer altfor ___ .
litt, små, få, lite
43. Hva er ikke en grønnsak?
ørret, purre, aubergin, rosenkål
44. Mao Ze Dong var en ___ politiker.
Kina, kinesisk, kineser, kinesere
45. Det bor mange ___ i London.
Kina, kineser, kinesisk, kinesere
46. ___ har du det i dag?
Hvor, Hvordan, Når, Hvilket
47. Hve er __, å reise med fly eller tog?
billig, billigere, billigst, billigste
48. Risikoen er __ hos kvinner enn hos menn.
stor, store, størst, større
49. Sommeren er __ enn høsten.
varm results , varme, varmere, varmest
50. Den __ måneden i året er juli.
varme, varmere, varmest, varmeste
51. __ hit!
Kom, Komme, Kommer, Kommende
52. De bor i den __ delen av landet.
nord, norden quiz builder , nordlig, nordlige
53. Det er mange ___ håndtverkere i Norge.
utlandet, utlending, utenlandske, utlendinger
54. Hvor mange prosent ___ befolkning utvandret fra Norge?
på, med, av, til
55. Hvorfor ___ så mange akkurat til USA?
tilsatt, truet, dro, orket
56. Han ___ fra vold og krig i hjemlandet sitt.
flykte, flyktet, flukt, flyktning
57. Noen av vennene mine er ___ .
innvandrer quiz builder , innvandrere, innvandring, innvandrerne
58. ___ øker litt hvert år.
Folketallet, Nordmenn, Innbyggere, Statsborgere
59. online education Har du sett ___ min?
avis, avisene, avisen, en avis
60. Er det noen gode ___ i kveld?
en film, filmen, filmer, filmene
61. Broren min ___ i Norge.
vil ikke bo, ikke vil bo, vil bo ikke, bo vil ikke
62. I fjor ___ på ti jobber.
har han søkt, søkte han, han søkte, han har søkt
63. ___ fikk han et positivt svar til slutt.
Heldigvis, Dermed, Dessverre, Selvstendig
64. Det ___ papirene er i orden.
er viktig at, at viktig er, er at viktig, viktigste er
65. Naboens __ heter Tomas.
sønner, sønn, sønnen, sønnene
66. Hvis du kommer fra et land i EU, ___ om arbeidstillatelse.
du trenger ikke søke, søke trenger du ikke, trenger du ikke søke, ikke trenger du søke
67. help students assimilate material Synes du Andrea Bocelli synger ___?
pen, pene, pent, pennalet
68. Kommer du snart ___? Det er så kaldt ___ .
inne - ute, inn - ut, inne - ut, inn - ute
69. Nå kan jeg kjøre igjen! Bilen min ___ i går!
reparerte, ble reparert, blir reparert, har reparert