Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


uredsko poslovanje sudbenih tijela

Crossword hints:
dostavna naredba, odluka, naredba u izvornom obliku, služba koja izdaje javne isprave i ovjerava privatne isprave, ponesak koji se osniva novi spis stavlja se u..., arhiv u posebnoj prostoriji za sve vste spisa, vrsta suda, prijepis izvornika, osoba koja upravlja sudsko upravom, tijela sudbene vlasti koje štite utvrđeni poredak RH, služba u sastavu sudbenog tijela u kojoj se obavljaju uredski poslovi , dopisivanje sudova, državnih tijela i pravnih i fizičkih osoba, služi za upisivanje podnesaka, boja spisa u kaznenim predmetima,

Crossword words:
DNA, SUDSKAPISARNICA, JAVNIBILJEŽNIK, SUDOVI, OMOTSPISA, UPISNIK, PREDSJEDNIKSUDA, OPĆINSKISUD, SUDSKODOPISIVANJE, IZVORNIK, OPĆIARHIV, ŽUTA,