Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Politika cijena igra

Pred vama se nalazi kviz vezan uz nastavno gradivo Politika cijena, molim pažljivo pročitajte zadane natuknice i spojite parove. Sretno!

Definitions:
Određivanje potražnje, Cijene, Mogući razlozi za sniženje cijena, Određivanje konkretne cijene, Razmatranje cijena koje su odredili konkurenti, Tržišno orijentirane metode, Točka pokrića teacher , Konkuretski orijentirane metode, Odokativna metoda, Troškovno orijentirane metode, Cjenovna elastičnost potražnje, Mogući razlozi za sniženje cijena, Moguću razlozi za povećanje cijena, Mogući razlozi za sniženje cijena, Razmatranje načina na koji kupci doživljavaju cijenu, Mogući razlozi za povećanje cijena,

Answers:
Što kupci misle o ponudi i iznosu koji trebaju platiti?, Subjektivna procjena menadžera, Kada na tržištu postoje mnogo konukrenata i imaju podjednaku cijenu, Zamijenjuje u svakidašnjem govoru izraz %22od oka%22, Metode koje se temelje na okolnostima koje vrijede na tržištu, Povećanje kvalitete proizvoda ili usluge, Konkurencija, Metode koje se temelje na troškovima proizvodnje ili pružanja usluga, Troškovi proizvodnje koji se podmiruju iz prihoda od prodaje, Što, kako i zašto poduzimaju konkurenti?, Povećanje troškova proizvodnje ili pružanja usluge, Koliko ima potencijalnih kupaca, koje bi količine mogli kupovati..?, Određuju se tzv. odokativnom metodom, Koliko ćemo nova ili nečega vrijednog tražiti od kupca? create online activities , Mjera kojom se utvrđuje koliko će promjena cijene utjecati na potražnju, Smanjena potražnja,