Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stein på stein, kap 4, TEST

1. Hva er ___, å reise med fly eller tog?
billigere, mer billig, billige, billigst
2. A: Er du flink i geografi? B: ___ enn deg i alle fall!
flink, flinkere, flinkest, flinke
3. Jeg har bare et ___ kjøkken og to soverom.
liten, lite, små, lille
4. Jeg har det ikke ___ bra i dag.
med, så, bare, dårlig
5. ___ så mange sigaretter!
Ikke røyk, Røyk ikke, Ikke røyke, Røyke ikke
6. save time Hvis du spiser mye usunn mat kan du ___ på deg.
lage, lege, legge, ligge
7. Jeg er ___ av å gjøre det samme hver dag.
kjedelig, lei, selv, dermed
8. Når det ___ musikk, liker jeg jazz best.
beveger, øker, gjelder, forbruker
9. Det er ___ mye salt i ferdigprodusert mat.
annerledes, aldri teacher , altfor, annet
10. Hvor mye sukker spiser nordmenn i ___ i året?
motsetning, ifølge, gjelder, gjennomsnitt
11. Jeg vil ikke reise på hytta i ferien. Har du et annet ___?
forslag, forbruk, fornøyd, alternativ
12. Hun ser ___ ut enn hun er.
ung, yngre, unge, yngst
13. Sukkerforbruket er ___ i dag enn for 50 år siden.
større, store, størst, stor
14. Du må begynne å trene. Du ___ deg for lite.
beveger crossword maker , mosjonerer, øker, ødelegger
15. Du har diabetes. Du må ___ å spise sukker.
utvikle, unngå, ifølge, utrolig
16. Jeg vil ha et ___ bord i stuen.
nye, ny, nytt, nyest
17. Metal-musikk er ikke noe for meg. Jeg ___ rock.
foretrekker, oppfordrer, ødelegger, unngår
18. Se! Den ___ sofaen koster ikke så mye. Jeg tar den!
grønn, grønt, grønne, grønnsaker
19. web pageLiker du det store bordet eller det ___?
små, lille, lite, liten
20. Jeg liker ___ biler. De er praktiske og økonomiske.
små, liten, lille, lite
21. english Til suppen trenger du 1 ___ salt.
ts create online quizzes , ps, dl, st
22. fem sjettedeler
5/7, 6/5, 5/6, 7/5
23. Vi trenger ___ honning for salaten.
fløte, flyte, flytte, flytende
24. Du må ___ basilikum og tilsette litt salt.
skrelle, dele, legge, hakke
25. A: Denne koppen er ikke stor nok! B: Jeg skal finne en ___ .
stort, store, større, størst
26. Dette huset er ikke ___ nok for oss alle!
stort, stor activity , størst, store
27. Jeg har kjøpt to ___ bananer.
stort, største, stor, store
28. Jeg bruker størrelse 40. Denne genseren er 46, den er for ___ for meg.
store online education , stor online learning games , stort, større
29. Ditt blodtrykk er litt for ___ .
høyt, høye, høyere, høy