Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pitanja i odgovori

1. Regoč je živio u...
Ogulinu, gradu Legenu, Ledenom gradu, starome gradu
2. Selo koje je Stribor pokazao baki bilo je ograđeno...
srebrnom ogradicom, zlatnom ogradicom, bisernom ogradom, drvenom ogradom
3. Gora na kojoj je sestrica Rutvica tražila izgubljenog brata Jaglenca zove se...
Vilinska planina, Kitež-planina, Crna planina, Vještičja gora
4. Zora-djevojka vozila se morem ...
u srebrnome čunu, bijeloj jedrilici, na zlatnome čunu, klizeći je po valovima
5. Bjesovi su...
ometali Potjeha da se sjeti djeda Vjesta, tražili istinu s Potjehom, pomagali Potjehu da nađe put iz šume, družili se sa Svarožićem
6. Baka je do Stribora putovala na jelenu, a Domaći na...
konjima, srnama, košutama, vjevericama
7. Čarobnica Mokoš živjela je ...
na planini, u močvari, u šumi Striborovoj, u kamenome gradu
8. Svarožić je bio ...
božić Sunca, božić Mjeseca, božić Istine, božić Dobrote
9. Da bi uhvatila zlatnu pčelu Palunkova je žena ...
poletjela iz čuna, rasparala rukav košulje language , zaronila u more, rasparala jedro
10. Svarožić je nosio braću prema nebu...
na zlatnoj kruni, na zlatnome oblaku, u zlatnoj kabanici, na zlatnim krilima
11. Neva Nevičica je postala žena
kraljevića, bana, kneza, cara
12. Knežević Relja, koji je svladao Zmaja Ognjenoga, vjenčao se sa siroticom
Kosjenkom results , Rutvicom, Maricom, Zoricom
13. Naslov priče je: Lutonjica Toporko i ... župančića
tri, pet, sedam, devet
14. Dobri kućni duh iz priče o Jagoru zove se
Vagan, Bagan, Rogan, Malik