Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Parčkanje

Spoji dele povedi!

Definitions:
Procesno-razvojni model moralne vzgoje, Sužnjeposestniška družba elearning , MORALA printable , Eros in Thanatos, Kapitalizem, MORALNA VZGOJA, Sigmund Freud, Robi Kroflič, Fevdalna družba teaching , Naloge moralne vzgoje assess performance , Kategorični imperativ, Socializem, Jean-Jacques Rousseau, Permisivni model prijazne vzgoje , Emmanuel Kant, Kulturno-transmisijski model moralne vzgoje ,

Answers:
Med poslušnostjo in odgovornostjo, - suženj= govoreča žival, nima pravice, delo ga dela grdim, fiz.lepota , - 3 maksime - kategorični imperativ , razvoj mor.zavesti, čustva, interesa, volje, značaja , - potrebe po varnosti - potrebe po uveljavljanju lastne identitete, - osvobojenje dela, moralne vrednote k družbi usmerjene, - cerkev - enakost pred bogom, moralne nrme določa cerkev , - ideološki vzgojni sistem - trad. pravila in norme - disciplina, - naravna vzgoja, - delovanje člobveka po načelu najsplošnejšega zakona, - vzgojno okolje kot topla brezkonfliktna greda - naravni razvoj learning , - psihoanaliza, - prava mera ljubezni in vzgojne zaščite - aktivna vloga otroka , - človekova moralna korist, lastni interesi za uspeh,%27%27človek je človeku volk%27%27, - sklop principov in idealov, na podlagi katerih nastajajo odnosi med ljudmi, - sestavni del vzgoje, vzgojni smoter določajo določajo moralne norme družbe ,