Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Vana Kreeka

leia vastused

1. Koolis olid tähtsaimateks õppeaineteks matemaatika ja kehaline?
Õige, vale, ,
2. Vana kreeka muusikas on kolm põhilaadi
Ilias, Dionysos, Odüsseia, Apollon,
3. Kuidas nimetati ülemaailmalisi muusikapidustusi, kus võisteldi muusikas ja hiljem spordialadel?
Vale, ,
4. Vanim leitud pill oli lauto?
hydraulis, , ,
5. Esimesed eeposed olid?
püütiamängud, , ,
6. Esimeseks muusikuks peeti Apollonit, kes oli 9 muusa jumalannade juht.
õige, vale, ,
7. Kuidas nimetatakse seda rahvust kes elas Mesopotaamias 3000 a. e. Kr?
joonia, lüüdia, früügia,