Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


kviz1_6.razred

1. Razvoj i upravljanje hardverom i softverom nazivamo:
Informatička tehnologija, Računar learning , Obrada podataka, Obrada informacija
2. build your own quiz Niz znakova za koje ne znamo tačno značenje je:
Informacija, Program online activities , Znanje, Podatak
3. Podatak%2bznačenje=
Informacija, Brojni podatak online learning games , Znanje, Ulazni podatak
4. Organizovane informacije koje imaju značenje novosti za korisnika predstavljaju
Mudrost, Znanje, Okolinu, Informatiku
5. Prva sprava za računanje je
Pascalina, Lajbnicov kalkulator, Eniac, Abacus
6. Imao je ideju da napravi stroj za rješavanje svakog problema i smatramo ga ocem računara
Godfrid Lajbnic matching excercise , Herman Holerajt, Čarls Bebidž, Konrad Cuze
7. Stroj sa bušenim karticama je konstruisao
Konrad Cuze, Alan Turing, Čarls Bebidž, Herman Holerajt
8. Prvi elektronski računar je
Pascalina test , Abacus, Eniac, Z1
9. web tool Osnovni element prve računarske generacije je
Integralno kolo, Elektronska cijev, Mikroprocesor, Tranzistor
10. U kojoj računarskoj generaciji su programi pisani mašinskim jezikom
2. elearning , 3., 1., 4.
11. IBM 1401 je predstavnik koje generacije računara
1., 3., 2., 4.
12. U trećoj generaciji računara osnovni element je
Elektronska cijev, Mikroprocesor distance learning , Tranzistor, Integralno kolo
13. Karakteristike koje računarske generacije su: brza obrada podataka, osnovni element mikroprocesor i jednostavni operativni sistemi
2., 4., 1., 3.
14. improve results U 5.generaciji se pokušavaju razviti oponašanja čovjekovih sposobnosti i moći što se zove
Revolucija računara, Nova tehnologija, Vještačka inteligencija, Računarska tehnologija
15. Unos, memorisanje, obradu i prikaz informacija zovemo
4 osnovne radnje, Računarska struktura, Računarski postupci, Tok obrade informacija
16. Ko je prvi opisao strukturu računara,smatra se jednim od najbriljantnijih umova 20. vijeka
Džon fon Nojman, Konrad Cuze, Alan Turing, Čarls Bebidž
17. Šta računar mora da ima po John Von Neummanu
Ulazni, izlaznio dio, Ulazni dio,izlazni dio, memoriju i mikroprocesor short answer questions , Ulazni dio i mikroprocesor, Ulazni,izlazni dio, memoriju
18. online activities Dio računara koji služi za čuvanje podataka i programa je
Monitor, Memorija class web page , Aritmetičko logička jedinica, Mikroprocesor
19. Šta je mozak računara,vrši obradu podataka i upravlja ostalim dijelovima
Aritmetičko logička jedinica, Memorija, Mikroprocesor, Upravljačka jedinica