Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Morfologija biljaka 1.e

Crossword hints:
Funkcije biljnih organa su prehrana, rast i ........, Prvi listovi biljaka zovu se ............... listovi, Uzgojni zahvat kojim se uklanjaju vrhovi izboja naziva se ............, Uvjeti klijanja sjemena su voda, zrak i ........., Pinciranje je uklanjanje ............... izboja ili pupova, Cvijet koji sadrži i prašnike i tučak naziva se .............. cvijet., Pinciranjem dobivamo ............cvjetove ili plodove, Unutar ploda najčešće se nalazi .............., Uklanjanjem vrhova izboja biljka se počinje ............., Jedan od načina oprašivanja je oprašivanje pomoću ..........., Vjenčić cvijeta sastoji se od ........, Dijelovi lista su peteljka, plojka i ............, Skup cvjetova na jednoj cvjetnoj stapci naziva se .........., Raspored listova na stabljici može biti nasuprotan, pršljenast i ............, Vrste kojima listovi traju samo jednu vegetacijsku sezonu zovu se ................ vrste., Prva presadnja biljaka naziva se .............., Klijanje je završeno kada se biljka počinje sama ..............., Adventivno korijenje još nazivamo i ............, Kako bi sjemenka proklijala ona mora biti zdrava i ............, Prijenos peludi sa prašnika na vrat tučka naziva se ..........., Prema anatomskoj građi stabljika može biti drvenasta i ..........., Sastavljeni list sastoji se od više .............., Oblik lista s obzirom na plojku može biti razdijeljeni, sastavljeni i ............, Dijelovi biljke su korijen, stabljika, cvijet, plod i ......, Sjemenka može biti različite boje, veličine i ...........,

Crossword words:
PIKIRANJE, LATICA, LISAKA, RAZMNOŽAVANJE, GRANATI, CJELOVITI, NAIZMJENIČAN, POSTRANIH, OBLIKA, OPRAŠIVANJE, DEKAPITACIJA, TEMPERATURA, OSNOVA, DVOSPOLAN, LISTOPADNE, HRANITI, KRUPNIJE, LIST, KOTILEDONSKI, ČUPAVO, ZELJASTA, CVAT, SJEMENKA, VJETRA,