Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


sports/hobbies 1

1. wo3 de mei4 mei xi3 huan1 da3 bao3 ling2 qiu2
My little sister likes to play lacrosse, My little sister likes to play field hockey, My little sister likes to play bowling, My big sister likes to play bowling
2. Can you play the piano?
ni hui tan qin ma, ni hui da wang qiu ma, ni hui tiao wu ma, ni hui da lan qiu ma
3. Do you want to learn ice hockey?
ni xi huan bing qiu ma, ni xiang yao xue bing qiu ma, ni xiang yao bing qiu ma, ni da guo bing qiu ma
4. I have never play field hockey before
wo mei you qu gun qiu, wo xi huan qu gun qiu, wo da guo qu gun qiu, wo mei da guo qu gun qiu
5. Do you like to play basketball the best?
ni hen xi huan da bang qiu ma, ni xi huan bang qiu ma ESL , ni zui xi huan da lan qiu ma, bang qiu hen hao wan
6. Have you played soccer before?
ni da guo zu qiu ma, ni hui zu qiu ma, ni ti guo zu qiu ma, zu qiu shi shen me?
7. Have you played tennis before?
ni da guo wang qiu ma, ni mei da guo wang qiu ma quiz generator , ni xi huan wang qiu ma, ni xiang yao xue wang qiu ma
8. Do you want to learn Golf?
ni xiang yao xue gao er fu qiu ma, ni hui gao er fu qiu ma, ni da guo gao er fu qiu ma, ni ai gao er fu qiu ma
9. Do you want to learn ice-skating?
ni hui liu bing ma, ni xi huan liu bing ma, ni xiang yao xue liu bing ma, ni ai liu bing ma
10. Is drawing your favorite?
ni zui xi huan hua hua ma, ni xi huan hua hua ma, ni hui hua hua ma, ni bu xi huan hua hua ma
11. Have you played ping pong before?
ni hui da ping pang qiu ma, ni da guo ping pang qiu ma, ni zui xi huan ping pang qiu ma, ni you ping pang qiu ma
12. I extremely hate to sing
wo chao xi huan chang ge, wo bu xi huan chang ge, wo zui xi huan chang ge, wo chao bu xi huan chang ge
13. Zoe is very good at Volleyball
Zoe hen hui pai qiu, Zoe bu hui pai qiu, Zoe zui xi huan pai qiu, Zoe da guo pai qiu
14. Finola is very good at playing soccer
la la hen xi huan ti zu qiu, la la hen hui ti zu qiu, la la hui ti zu qiu, la la bu hui ti zu qiu
15. Clarke wants to learn Volleyball
ke la ke hui da pai qiu educational activities , ke la ke mei da guo pai qiu, ke la ke xi huan pai qiu, ke la ke xiang yao xue pai qiu
16. Emiliano does not like dancing
xiao ming xi huan tiao wu, xiao ming bu xi huan tiao wu, xiao ming bu hui tiao wu, xiao ming hui tiao wu
17. Ashton played baseball before
Ashton mei da guo bang qiu, Ashton da guo wang qiu, Ashton bu xi huan bang qiu, Ashton da guo bang qiu
18. ni zui xi huan da lan qiu ma
Is basketball your favorite educational activities , Is soccer your favorite, Is baseball your favorite, Is piano your favorite
19. wo chao bu xi huan hua xue
I extremely hate skiing, I don%27t like figure skating, I extremely like skiing, I love figure skating