Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Kata Kerja

1. Susila sedang # di ruang tamu.
tertawa, tertinggal, tertidur,
2. Kami terpaksa # sungai itu kerana titi yang ada sudah reput.
bermain, berfikir, bekerja,
3. Ayah sedang # di kebun sayur.
terjatuh, tertidur educational games , terkeluar,
4. Kamariah # apabila melihat adiknya terjatuh.
mengharungi, memasuki grading , menjalani,