Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KORDAMINE RAHVASTIK

Vali kõik õiged vastusevariandid.

1. Traditsioonilist põlvkondade vaheldumist iseloomustab:
Kõrge sündimus, Kõrge suremus, Rahvaarvu kiire kasv, Negatiivne loomulik iive,
2. Demograafilise siirde etappideks on:
Globaliseerumine, Rahvastiku vananemine, Demograafiline plahvatus web 2.0 , Migratsioon,
3. Rahvastiku vananemist iseloomustab:
Madal sündimus, Madal suremus, Demograafiline plahvatus, Negatiivne loomulik iive,
4. Demograafilist plahvatust iseloomustab:
Kõrge sündimus, Kõrge suremus, Negatiivne loomulik iive, Kõrge keskmine eluiga,